Ferietillæg

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A009

Vedrørende: Omlægning af ferietillæg til fritvalgskonto

 

  1. Formål/baggrund

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 30. oktober 2014.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

  1. Aftalens ordlyd

Ferietillægget beregnes i dag som 3% af den ferieberettigede løn. Det aftales, at 1% fortsat udbetales med april lønnen og de resterende 2% omlægges og overføres til fritvalgskontoen.

 

Ovenstående vil blive administreret som følger:

Der udbetales 3% i ferietillæg med april 2015 lønnen.

Der udbetales 1% i ferietillæg med april 2016 lønnen og fremover.

Der overføres 2% af den ferieberettigede løn pr. måned til fritvalgskontoen fra 1. januar 2015.

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft med virkning fra det ferieoptjeningsår, der påbegyndes 1. januar 2015.

 

Aftalen kan opsiges 1. november med 2 måneders varsel, dog tidligst pr. 1. november 2017.

 

Øvrigt

Nærværende aftale erstatter alle tidligere aftaler vedr. aftalens indhold.

 

 

København, den 30. oktober 2014

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand