Byttevagtsordning

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

KR-A008

Vedrørende: Byttevagtsordning

 

  1. Formål/baggrund

Aftalen beskriver retningslinjerne, der er gældende for et vagtbytte mellem 2 medarbejdere.

 

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejderenes Klub i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2014 og i henhold til protokollat af 30. oktober 2014.

 

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

 

  1. Aftalens ordlyd

Medarbejdere – uden tillægsbelagt kompetence – kan bytte/købe/sælge vagter op til 28 dage før vagten finder sted.

Mindre end 28 dage før vagten finder sted, kan byttet/købet/salget afvises, hvis der ikke er mulighed for at dække kompetencen.

 

Medarbejdere – med tillægsbelagt kompetence – skal som udgangspunkt bytte/købe/sælge med en medarbejder med samme kompetence.

Der kan søges om, at bytte/købe/sælge med en kollega uden samme kompetence, men her kan der gives afslag.

 

Nytiltrådte medarbejdere kan først efter endt skoleforløb/jobtræning bytte/købe/sælge vagter.

 

Det er ikke tilladt, at foretage mere end 1 bytning pr. dag. Der skal altid være mindst 8 timer mellem vagterne.

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. januar 2015.

 

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

 

 

København, den 30. oktober 2014

 

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S                         For Ekspeditionsarbejdernes Klub

 

 

___________________________                     ________________________

Hans Henrik Spangenberg                          Bo Nielsen

Direktør                                                      Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

 

 

___________________________                   _______________________

Klaus Jørgensen                                          Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                                         Næstformand