Aftale 2014 – 2016

Protokollat

Fornyelse af løn- og arbejdsvilkår gældende for

Ekspeditionsarbejderne i SAS Ground Handling Denmark A/S

 

Nedenstående parter har d.d. indgået aftale om fornyelse af løn- og arbejdsvilkår i perioden 1. marts 2014 -28. februar 2017 på følgende vilkår:

 • 1

Løn og løntrin: Pr. 1. marts 2014 bortfalder trin 2/begynderløn 13-18 måneder, således at der fremadrettet findes 2 løntrin. Begynderløn 0-12 måneder og grundløn fra 13 måneder og frem.

Begge grundlønstrin i ny struktur hæves med 1,80 kr i timen svarende til 290 kr. pr. måned pr.1. marts 2014, med yderligere 3,00 kr i timen svarende til 483 kr. pr. måned pr. 1. marts 2015 og med 0 kr. pr. måned pr. 1. marts 2016.

Det er aftalt, at der skal ske en lønforhandling i år 3 i overenskomstperioden. Såfremt der aftales en lønstigning vil denne være gældende fra 1. marts 2016.

Udvidet materiel tillæg (lønart 0042/2242), udvidet chauffør tillæg (lønart 0064/2264) og tracer tillæg (lønart 0056/2256) bortfalder pr 1. marts 2014. Provenuet for disse 3 tillæg omregnes til et beløb, hvorved grundlønnen hæves med 286 kr. pr. måned.

Grundlønnen hæves således i alt med 576 kr. (290 kr. + 286 kr.) pr. 1. marts 2014.

Vedrørende lærlingene reguleres disse med 290 kr. pr. måned pr.1. marts 2014, med yderligere 483 kr. pr. måned pr. 1. marts 2015 og med 0 kr. pr. måned pr. 1. marts 2016.

Det er aftalt, at der skal ske en lønforhandling i år 3 i overenskomstperioden. Såfremt der aftales en lønstigning vil denne være gældende fra 1. marts 2016.

Grundløns- og tillægsstrukturen beskrives i lokalaftale KR-A001 der erstatter alle tidligere aftaler/versioner af KR-A001. KR-A001 vedlægges.

 • 2

Administrations aftale for deltidsansatte: Ny lokalaftale benævnt KR-A003 vedlægges.

 • 3

Seniorferie og seniordag: Ny lokalaftale benævnt KR-A004 vedlægges.

 • 4

Omsorgsaftale: Ny lokalaftale benævnt KR-A005 vedlægges.

 • 5

Miljøassistent: Ny lokalaftale benævnt KR-A006 vedlægges.

 

 • 6

Særligt for nathold i KR-R og KR-T: Ny lokalaftale benævnt KR-A007 vedlægges.

 • 7

Byttevagtsordning: Ny lokalaftale benævnt KR-A008 vedlægges.

 • 8

Omlægning af ferietillæg til fritvalgskonto: Ny lokalaftale benævnt KR-A009 vedlægges.

 • 9

Omlægning af søn-og helligdagstillæg: Ny lokalaftale benævnt KR-A011 vedlægges.

 • 10

Administrations aftale for fuldtidsansatte: Ny lokalaftale benævnt KR-A012 vedlægges.

 • 11

Overarbejdsaftale: Ny lokalaftale benævnt KR-A013 vedlægges.

 • 12

Overtallighedshåndtering: Ny lokalaftale benævnt KR-A014 vedlægges.

 • 13

Ferie og Søgnehelligdage: Ny lokalaftale benævnt KR-A015 vedlægges.

 • 14

Bortfald af aftaler: KR-B004, KR-B006 og Protokollat af 3. november 2010 omhandlende særlige forhold for nathold bortfalder, idet de indgår i nye aftaler.

 • 15

Ikrafttræden og opsigelse: Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8 stk. 2, dog tidligst til udgangen af februar måned 2017.

Kastrup den 30 . oktober 2014

For SAS Ground Handling    Denmark A/S            For Ekspeditionsarbejdernes Klub (med

forbehold for godkendelse ved

urafstemning blandt klubbens medlemmer)

 

__________________________                    ______________________________

Hans Henrik Spangenberg               Bo Nielsen

Direktør                                             Tillidsmand/Formand

 

 

For Scandinavian Airlines System

_____________________________                   ________________________________

Klaus Jørgensen                                              Jørgen Westerberg

Forhandlingschef                              Næstformand