UDTRÆDELSE

Tom Hjarsen har valgt at udtræde af klubbens bestyrelse.